SÀN FOREX MỞ CỬA LÚC MẤY GIỜ? KHUNG GIỜ GIAO DỊCH HIỆU QUẢ

Bạn thường được nghe rằng thị trường forex hoạt động 24/24 nhưng đôi lúc thị trường biến động rất nhanh. Đặc biệt là với các trader Việt Nam thì việc nhận biết sàn forex mở cửa lúc mấy giờ khá là phức tạp vì ngoài chênh lệch về múi giờ, thì bạn cũng cần phải […]