LÔ GIAO DỊCH SÀN EXNESS LÀ GÌ?

Khi giao dịch trên sàn Exness, bạn sẽ thấy những gì đang giao dịch được tính theo từng lô giao dịch. Vậy lô giao dịch sàn Exness là gì? Thuật ngữ này có gì quan trọng với việc giao dịch không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Lô giao dịch sàn Exness là gì?

Định nghĩa của lô giao dịch sàn Exness là khối lượng hoặc số lượng của một sản phẩm cụ thể được yêu cầu sản xuất vào một ngày cụ thể để thực hiện giao dịch.

Ví dụ, khi bạn mua chuối, bạn nói với người bán hàng cho bạn một tá chuối. Anh ấy đưa cho bạn 12 quả chuối. Vì vậy, một lô giao dịch chuối là có chứa 12 quả chuối.

Xem nhận hoàn phí giao dịch exness ngay 100% từ ib.

Lô giao dịch sàn Exness là gì?

Lô giao dịch sàn Exness có những kích thước nào?

Một nhà giao dịch ngoại hối thường mua hoặc bán tiền tệ dưới dạng một đơn vị cụ thể được gọi là lot. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng ‘Lot’ là đơn vị giao dịch trên sàn Exness.

Là một nhà giao dịch ngoại hối, khi bạn đặt lệnh trên nền tảng của sàn Exness, lệnh đó sẽ được đặt theo kích thước được báo giá theo lô.

Có 4 loại lô trên sàn Exness. Loại thường gặp nhất là lô Standard, chứa 100,00 đơn vị tiền tệ. Ngoài ra còn có những loại lô khác cũng được đặt tên là lô Mini, Micro và Nano. Các kích thước lô này cũng được áp dụng trên mọi nền tảng của sàn Exness, bao gồm cả nền tảng Exness Copy Trading.

Lô Mini là gì?

Một lô Mini bằng 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở trong cặp tiền tệ và bằng một phần mười về số lượng so với kích thước lô tiêu chuẩn.

Khi nhà đầu tư giao dịch một lô Mini, anh ta sẽ mua hoặc bán 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở tương ứng của cặp tiền tệ. Ví dụ, trong cặp tiền tệ GBP/USD, khi nhà đầu tư giao dịch một lô Mini, anh ta mua hoặc bán 10.000 GBP.

Lô Micro là gì?

Trong giao dịch ngoại hối, 1.000 đơn vị tiền tệ cơ bản tương đương với một lô Micro. Tiền tệ cơ sở cho biết loại tiền tệ đầu tiên trong một cặp tiền tệ và đây là loại tiền tệ mà một nhà giao dịch mua hoặc bán trên thị trường Ngoại hối. Các lô Micro rất hữu ích vì chúng cho phép các nhà giao dịch giao dịch với số lượng nhỏ để giảm rủi ro.

Khi một nhà giao dịch thực hiện một lệnh cho một lô Micro, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ mua hoặc bán 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở của cặp tiền tệ. Ví dụ: trong cặp USD/GBP, một lệnh giao dịch lô Micro sẽ mua hoặc bán 1.000 USD.

Lô giao dịch sàn Exness

Lô Nano là gì?

Lô Nano là một phần mười của lô Micro và bao gồm 100 đơn vị tiền tệ cơ sở của cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch thực hiện một lệnh cho một lô Micro, anh ta sẽ mua hoặc bán 100 đơn vị tiền tệ cơ sở của cặp tiền tệ đó.

Nó là tiện dụng cho người mới bắt đầu. Bởi vì nó giảm thiểu rủi ro về vốn và người mới bắt đầu có thể giao dịch theo lô Nano và cải thiện chiến lược và danh mục đầu tư của họ theo thời gian.

Kết luận

Việc biết được số tiền mà bạn đang giao dịch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến yêu cầu ký quỹ của Exness cũng như chiến lược giao dịch của bất kỳ trader nào. Số vốn đầu tư của bạn liên quan mật thiết tới kế hoạch kiểm soát rủi ro của bạn. Giờ bạn đã hiểu lô giao dịch sàn Exness là gì rồi đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.