HƯỚNG DẪN CHỌN KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH FOREX CHO ĐÚNG

Việc quản lý khối lượng giao dịch forex một cách nhất quán và có kỷ luật là vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro khi trade. Các sàn forex uy tín đều sẽ giúp bạn dễ dàng điều khiển và kiểm soát khối lượng giao dịch cho mỗi lệnh của bạn. Hãy xem cách lên kế hoạch khối lượng giao dịch forex của bạn trong bài viết sau.

Chọn khối lượng giao dịch forex đúng đắn

Chọn khối lượng giao dịch forex thể hiện một yếu tố quan trọng của một kế hoạch quản lý tiền tốt. Điều này áp dụng cho mọi thị trường, từ forex tới vàng tới cổ phiếu hay đầu tư Bitcoin.

Các nhà giao dịch ngoại hối thành công thường biết chính xác phần trăm tài khoản giao dịch của họ sẽ gặp rủi ro với bất kỳ giao dịch nhất định nào. Họ cũng thường sẽ tránh mở rộng rủi ro mà họ phải chịu khi giao dịch vượt quá giới hạn của số tiền có thể chi tiêu trong tài khoản giao dịch của họ. Tuy nhiên, việc tăng quy mô vị thế khi tài khoản của bạn phát triển có ý nghĩa gì đó vì mức độ rủi ro tổng thể vẫn giữ nguyên.

khối lượng giao dịch forex

Ngoài ra, việc giảm quy mô của các vị thế trong các thị trường biến động có thể cắt giảm đáng kể rủi ro. Ngược lại, giao dịch ở quy mô lớn hơn khi thị trường có vẻ yên bình hơn cũng có thể là một chiến lược có lợi nhuận.

Sau đây là hướng dẫn lập kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả để xác định khối lượng giao dịch forex phổ biến được sử dụng để quản lý rủi ro:

Chọn kích thước lô cố định

Những nhà giao dịch thích giữ các quy tắc giao dịch của họ càng đơn giản càng tốt, có lẽ kỹ thuật xác định kích thước vị thế đơn giản nhất chỉ liên quan đến việc giao dịch ở một kích thước lô nhất định bất cứ khi nào các vị thế được thực hiện. Quy mô giao dịch tiêu chuẩn này nhìn chung phải có rủi ro có thể kiểm soát được liên quan đến rủi ro có thể dễ dàng được chuyển hóa vào tài khoản của nhà giao dịch nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Ngoài ra, khi danh mục đầu tư tăng hoặc giảm quy mô, quy mô giao dịch có thể được tăng hoặc giảm tương ứng.

Xác định mức rủi ro cố định

Một thuật toán xác định kích thước vị thế phức tạp hơn sẽ liên quan đến việc thực hiện các vị thế sử dụng cơ sở rủi ro được tính toán như một phần trăm cố định nhất định trong tổng giá trị của danh mục đầu tư. Khi sử dụng chiến lược định cỡ vị thế như vậy, các nhà giao dịch có danh mục đầu tư lớn hơn sẽ chịu rủi ro cao hơn trên mỗi vị thế, nhưng những người có danh mục đầu tư nhỏ hơn sẽ chịu rủi ro thấp hơn. Điều này hỗ trợ nhà giao dịch bằng cách đảm bảo rằng không có vị thế nào sẽ làm trống tài khoản giao dịch của họ.

Mối tương quan giữa khối lượng giao dịch forex và tỉ lệ lời lỗ

Một mức độ phức tạp hơn có thể là trước tiên phải đánh giá mức độ sinh lời của một giao dịch – cùng với khả năng tạo ra lợi nhuận như vậy – để xác định khối lượng giao dịch forex sẽ thực hiện. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế lớn hơn khi xác định được giao dịch có xác suất cao và lợi nhuận cao. Ngoài ra, các vị thế nhỏ hơn sẽ được thực hiện cho các giao dịch có xác suất thấp hơn với lợi nhuận thấp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.