HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LÀ GÌ? AI GIAO DỊCH NÓ?

Hợp đồng tương lai? Một hợp đồng chỉ có tác dụng trong tương lai? Một cái tên nghe như định nghĩa trong một bộ phim giả tưởng. Ấy thế mà nó lại là một trong những loại hình giao dịch và đầu tư rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là trong thị trường năng lượng và commodity. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem hợp đồng tương lai là gì trong bài viết sau nhé.

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán tài sản cơ bản vào một ngày sau đó với một mức giá xác định trước. Nó còn được gọi là phái sinh vì hợp đồng tương lai thu được giá trị của chúng từ một tài sản cơ bản. Các nhà đầu tư có thể mua quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một ngày sau đó với một mức giá xác định trước. Bằng cách mua quyền mua, nhà đầu tư kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc tăng giá của tài sản cơ sở. Bằng cách mua quyền bán, nhà đầu tư kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc giảm giá của tài sản cơ sở.

Một nhà phân tích tài chính sẽ kiếm được lợi nhuận từ quyền mua nếu giá của tài sản cơ bản tăng lên. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền mua tài sản ở mức giá thấp hơn có được thông qua việc mua hợp đồng tương lai, và sau đó bán lại tài sản với giá thị trường hiện tại cao hơn. Nhà đầu tư thu lợi nhuận từ quyền bán nếu giá của tài sản cơ sở giảm. Nhà đầu tư sẽ bán tài sản với giá thị trường cao hơn được đảm bảo thông qua hợp đồng tương lai và sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Ai hay giao dịch hợp đồng tương lai?

Người muốn bảo hiểm rủi ro

Đây là những doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ chống lại các biến động giá biến động của hàng hóa cơ bản.

Một ví dụ điển hình để minh họa việc phòng ngừa rủi ro sẽ là một nông dân trồng ngô và một người thương lái mua ngô. Một nông dân trồng ngô muốn được bảo vệ khỏi giá ngô giảm, và một người thương lái muốn được bảo vệ khỏi giá ngô tăng. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, người nông dân trồng ngô sẽ mua quyền bán ngô vào một ngày sau đó với một mức giá định trước và người thương lái sẽ mua quyền mua ngô vào một ngày sau đó với một mức giá đã định trước.

Mỗi bên có một mặt của hợp đồng. Cả nông dân và người thương lái đều phòng ngừa rủi ro của họ trước sự biến động giá cả.

Nhà đầu cơ

Nhà đầu cơ là những nhà giao dịch và nhà đầu tư độc lập. Một số giao dịch bằng tiền của họ và một số giao dịch thay mặt khách hàng hoặc công ty môi giới. Các nhà đầu cơ giao dịch hợp đồng tương lai giống như giao dịch cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Có một số lợi thế mà hợp đồng tương lai có được so với các khoản đầu tư khác như cổ phiếu và trái phiếu:

Có sự biến động lớn hơn trong thị trường kỳ hạn. Tính trung bình, giá kỳ hạn có xu hướng dao động nhiều hơn giá cổ phiếu hoặc trái phiếu. Mặc dù điều này cũng có nghĩa là rủi ro lớn hơn, nhưng nó cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để kiếm lợi từ những biến động giá ngắn hạn trên thị trường kỳ hạn.

Hợp đồng tương lai là khoản đầu tư có đòn bẩy cao. Nhà giao dịch thường chỉ cần đặt 10% -15% giá trị của tài sản cơ bản làm tiền ký quỹ, nhưng anh ta có thể sử dụng toàn bộ giá trị của hợp đồng khi giá biến động lên xuống. Do đó, anh ta có thể giao dịch nhiều hơn (giao dịch số lượng lớn hơn) với ít tiền hơn.

Hợp đồng tương lai khó giao dịch hơn trên thông tin nội bộ. Đó là bởi vì thông thường không có thông tin nội bộ về thời tiết hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

Phí hoa hồng đối với các giao dịch tương lai là nhỏ so với các khoản đầu tư khác.

Thị trường hàng hóa rất thanh khoản. Các giao dịch có thể được hoàn thành nhanh chóng, làm giảm cơ hội di chuyển của thị trường giữa quyết định và thực hiện.

Hợp đồng tương lai được coi là một hình thức đầu tư thay thế, vì chúng thường không có bất kỳ mối tương quan tích cực nào với giá thị trường chứng khoán. Giao dịch hàng hóa tương lai cho phép nhà đầu tư tiếp cận với một loại tài sản đầu tư khác. Giao dịch kỳ hạn mang lại những lợi thế như chi phí giao dịch thấp, nhưng mang lại rủi ro lớn hơn liên quan đến sự biến động thị trường cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.