THU LỢI NHUẬN CAO TỪ VIỆC GIAO DỊCH MÔ HÌNH HARMONIC

Mô hình Harmonic là một loại mô hình biểu đồ như “Đầu và vai” hoặc “Đỉnh kép” nhưng dựa trên các công cụ Fibonacci và có cấu trúc hình học. Các mô hình này được sử dụng để báo hiệu sự đảo ngược xu hướng khi giá giảm. Vì chúng được xây dựng trên các mức Fibonacci cụ thể của các sàn forex tốt nhất, các mô hình này cung cấp độ chính xác cao.

Có một số mô hình Harmonic, và mỗi mô hình có một hình dạng và con số cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm chung mà chúng ta có thể làm nổi bật. Thông thường, các mô hình giao dịch hài hòa có năm điểm ngoặt và bốn “chân”.

Các loại mô hình Harmonic

Có một số loại mô hình Harmonic, nhưng tất cả chúng đều có thể là giảm giá và tăng giá. Một số mô hình trông rất giống nhau. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết sự khác biệt của chúng. Thông thường, các mô hình Harmonic có năm điểm ngoặt và bốn “chân”.

Như đã đề cập ở trên, các công cụ phân tích chỉ báo forex hiệu quả dựa trên mức Fibonacci. Những con số này có được từ các tỷ lệ 0,618 và 1,618. Các mức bao gồm 0,786, 0,886, 1,13 và 1,27. Bạn có thể gặp các số khác: 0,382, 0,50, 0,707, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 và 3,618. Những con số chính xác này được sử dụng để xác định các điểm thay đổi giá.

Mô hình Harmonic
Các loại mô hình giao dịch với harmonic

Mô hình ABCD

Cơ sở của tất cả các mô hình Harmonic là mô hình ABCD. Các đường thẳng AB và CD gọi là chân; chúng có kích thước tương tự nhau. BC là một sự hiệu chỉnh.

Có một số loại mô hình ABCD. Trong phiên bản cổ điển, điểm C nằm ở 61,8% -78,6% của đường AB. Điểm D nằm ở mức mở rộng Fibonacci 127,2% -161,8% của đường BC. Nếu bạn áp dụng mức thoái lui 61,8%, thì sẽ có dự báo 161,8% của BC. Mức thoái lui 78,6% tại điểm C thường dẫn đến dự báo 127,2%.

Tiếp theo là phần mở rộng ABCD. Trong trường hợp này, chân CD là độ kéo dài 127,2% -161,8% của đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng CD có thể dài hơn đoạn thẳng AB (ít nhất hai lần). Giao dịch mô hình này, bạn có thể áp dụng các quy tắc sau cho lệnh Chốt lời. Chốt lời có thể nằm ở mức thoái lui 38,2% hoặc 61,8% của AD. Ngoài ra, TP có thể ở điểm A.

Mô hình Gartley

Mô hình Gartley ban đầu không bao gồm mức Fibo. Các cấp độ này chỉ được thêm vào bởi Scott Carney và Larry Pesavento.

Để tìm mô hình này trên biểu đồ giá, hãy tìm chuyển động giá giống với chữ M. Nó sẽ là một mô hình tăng giá. Khi bạn nhận thấy giá di chuyển theo hình chữ W, đó là một mô hình bán. Gartley bao gồm mô hình ABCD nhưng bao gồm năm chữ cái; thứ năm là X. Dòng XA nên dài nhất.

Điều kiện quan trọng là điểm B phải nằm ở mức thoái lui 61,8% của đường XA. Điểm C nên ở mức thoái lui 38,2% -88,6% của đường AB. Điểm D nằm tại phần mở rộng 127,2% -161,8% của đường AB hoặc mức thoái lui 78,6% của đường XA. Khi xác định mức Chốt lời, hãy nhìn vào 61,8% của đường CD. Một mức TP khác có thể được tìm thấy liên quan đến độ dài của đường XA được thiết lập từ điểm D. Đó là cách bạn giao dịch mô hình Harmonic. Mô hình này có thể áp dụng trên nhiều thị trường ngoài forex như cổ phiếu, chỉ số hay đầu tư Bitcoin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.