CHIA NHỎ VỊ THẾ TRONG FOREX ĐỂ BẠN CÓ THỂ DỄ DÀNG GIAO DỊCH HƠN

Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong giao dịch và một trong số ít yếu tố mà nhà giao dịch ở sàn forex tốt nhất có thể kiểm soát là quy mô các vị thế giao dịch của họ. Nếu vậy, bạn có thu hẹp vị thế của mình tương ứng khi giao dịch không? Bài viết này sẽ giải thích chia nhỏ vị thế trong forex.

Chia nhỏ vị thế trong forex là gì?

Liên quan đến quy mô vị thế hợp lý là chia nhỏ vị thế trong forex, thay vì giữ toàn bộ vị trí cho mỗi giao dịch cùng một lúc. Đây là một cách tốt để đa dạng hóa và kiểm soát rủi ro trong giao dịch ngoại hối.

Tách một vị thế là nhập một vị thế nhỏ hơn nhiều lần so với toàn bộ vị thế (toàn bộ giao dịch). Các vị thế phân tách có thể được thực hiện tại cùng một mức giá tại cùng một thời điểm, giống như một vị thế toàn bộ, nhưng mỗi vị thế nhỏ hơn có một điểm chốt lời khác nhau. Khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, mỗi vị thế nhỏ hơn có thể được đóng lại để bảo vệ lợi nhuận.

chia nhỏ vị thế

Ví dụ: thay vì mua toàn bộ vốn của một cổ phiếu ở một mức giá cụ thể trong một giao dịch, vị thế tách là chỉ mua một phần ba số vốn tại một thời điểm và nó có thể được mua với cùng một mức giá cho mỗi lần mua. Điểm dừng lỗ đầu tiên của ba vị trí trên có thể giống với toàn bộ vị trí.

Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi, một trong các vị trí trên có thể được đóng ở một mức giá nhất định (được xác định bằng phân tích kỹ thuật), trong khi hai vị trí còn lại vẫn mở.

Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, thì vị thế khác có thể được đóng với lợi nhuận cao hơn vị trí đầu tiên và giá chốt lời một lần nữa được xác định bằng phân tích kỹ thuật. Lệnh cắt lỗ động của vị trí cuối cùng (hiện đang ở điểm hòa vốn) tiếp tục di chuyển để bảo vệ lợi nhuận mới.

Cuối cùng, nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, vị trí thứ ba có thể được đóng ở mức giá được xác định bởi phân tích kỹ thuật để cuối cùng tạo ra lợi nhuận hoặc có thể đặt lệnh cắt lỗ và vị trí có thể tiếp tục di chuyển cho đến khi nó bị thị trường lấy đi bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả, vị thế được đóng lại với một khoản lợi nhuận nhất định.

Kết luận

Phương pháp chia nhỏ vị thế trong forex kết hợp hai phương pháp khác nhau để bảo vệ lợi nhuận trong khi duy trì các vị thế để tạo ra lợi nhuận. Ở bất kỳ mức giá nào sau khi vị trí đầu tiên có lãi, các nhà giao dịch ở sàn forex chênh lệch thấp có thể áp dụng phương pháp này để đảm bảo rằng khoản lợi nhuận trên không bị mất, trong khi các vị trí còn lại được bảo vệ khỏi thua lỗ bằng các lệnh cắt lỗ động.

2 thoughts on “CHIA NHỎ VỊ THẾ TRONG FOREX ĐỂ BẠN CÓ THỂ DỄ DÀNG GIAO DỊCH HƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.