CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI EXNESS

Chỉ số đòn bẩy tài chính tại Exness là một trong những lý do chính mà trader yêu thích việc giao dịch ở sàn này. Exness vừa là sàn có giấy phép uy tín mà lại cung cấp được đòn bẩy cao cho khách hàng giao dịch.

Chỉ số đòn bẩy tài chính tại Exness

Đòn bẩy làm tăng sức mua của nhà giao dịch bằng cách cho phép nhà giao dịch giao dịch với khối lượng lớn với số tiền ký quỹ nhỏ. Đòn bẩy được biểu thị bằng tỷ lệ giữa số tiền của chính nhà giao dịch với số tiền đã vay (ví dụ: 1:200, 1:2000 hoặc 1:không giới hạn).

đòn bẩy tài chính sàn exness
Cùng xem mức đòn bẩy Exness cung cấp bao nhiêu

Đòn bẩy tối đa có thể được sử dụng để giao dịch phần lớn các cặp tiền tệ Forex phụ thuộc vào nền tảng giao dịch. Nền tảng MT4 thì đòn bẩy không giới hạn là tối đa cho các tài khoản Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero và Raw Spread. Nền tảng MT5 thì đòn bẩy 1:2000 là tối đa cho các tài khoản Standard, Standard Plus, Standard Cent, Pro, Zero và Raw Spread.

Đòn bẩy không giới hạn của Exness là gì?

Đòn bẩy không giới hạn cho phép bạn giao dịch với một khoản tiền ký quỹ nhỏ, cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn và thử các chiến lược khác nhau. Giá trị thực tế của đòn bẩy không giới hạn là 1: 2.100.000.000. Với MT4, bạn có thể sử dụng các tài khoản Standard, Standard Cent, Standard Plus, Pro, Raw Spread và Zero

Đòn bẩy không giới hạn phù hợp hơn với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm vì nó có nhiều rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất vốn lớn. Để đủ điều kiện sử dụng đòn bẩy không giới hạn, trước tiên bạn phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

  • Số dư tiền gửi một ngày của tài khoản giao dịch phải từ 1.000 USD trở xuống.
  • Nhà giao dịch phải có tối thiểu 10 vị thế (không bao gồm lệnh giới hạn) và 5 lô (hoặc 500 xu) của tất cả các tài khoản thực trong khu vực quyền riêng tư.

Bạn có thể chọn đòn bẩy không giới hạn của Exness trong phần khu vực cá nhân của mình. Tuy nhiên, tùy chọn đòn bẩy không giới hạn chỉ khả dụng nếu tất cả các điều kiện tiên quyết bắt buộc đã được đáp ứng. Nếu bạn chọn Đòn bẩy không giới hạn, đòn bẩy tối đa có sẵn sẽ tự động thay đổi thành 1:2000 tại thời điểm số dư tiền gửi một ngày trong tài khoản của bạn vượt quá 1.000 USD. Ngoài ra còn có các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu về số dư đối với các hợp đồng giao dịch, chẳng hạn như việc công bố các tin tức kinh tế quan trọng và giao dịch trước các ngày cuối tuần và ngày lễ. 

đòn bẩy sàn exness

Chỉ số đòn bẩy tài chính của sàn Exness tự thay đổi?

Phần lớn các công cụ giao dịch có các yêu cầu về số dư hợp đồng động thay đổi theo sự thay đổi của đòn bẩy. Nói cách khác, khi đòn bẩy tăng lên, yêu cầu về số dư hợp đồng giao dịch giảm và ngược lại.

Chỉ số đòn bẩy tài chính tại sàn Exness sẽ tự động thay đổi trong các trường hợp sau:

  • Khi số dư tiền gửi hàng ngày của tài khoản bị thay đổi;
  • Khi các tin tức kinh tế quan trọng được công bố;
  • Trước ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ;
  • 30 phút trước khi đóng cửa một ngày (đối với kinh doanh vàng);
  • 4 giờ trước khi đóng cửa và 20 phút sau khi mở cửa khi giao dịch cổ phiếu của các công ty đã công bố báo cáo tài chính.

Yêu cầu về số dư đối với một số công cụ nhất định là cố định bất kể chỉ số đòn bẩy tài chính tại Exness đang được sử dụng. Các sản phẩm tài chính này thuộc các nhóm sản phẩm đặc biệt, tiền điện tử, năng lượng, chứng khoán và chỉ số. Mức cân bằng hợp đồng thương mại cần thiết để kinh doanh sản phẩm này phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy không giới hạn.

One thought on “CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI EXNESS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.